Taimistoviljelijät ry:n uutuuskirja:Kasvitaudit viheralueilla – puut, pensaat, perennat,
ryhmäkasvit, sipulikasvit ja nurmikotTaimistoviljelijät ry:n julkaisemaan Kasvitaudit
viheralueilla – kirjaan on koottu keskeisimmät maassamme viheralueilla
esiintyvät kasvitaudit, joita voi löytyä puilla, pensailla, perennoilla,
ryhmäkasveilla, sipulikasveilla ja nurmikoilla. Lisäksi kuvataan karanteeni- ja
laatutaudit, joista meillä ei vielä kaikkia onneksi ole havaittu. Laajan
kansainvälisen kasvikaupan vuoksi nekin on syytä tunnistaa. Kirjassa
kasvitaudit käsitellään tautiryhmittäin yleisesti sekä kasvilajeittain. Tautien
tunnistaminen on välttämätön edellytys onnistuneelle ja tarpeenmukaiselle
torjunnalle.Hyvä kasvinterveys on keskeinen perusta kestävälle ja
toimivalle viheralueelle. Tämä kirja on tarkoitettu viljelijöille,
puutarhakaupalle sekä koko viheralan ammattikunnalle suunnittelijoista
kunnossapitoon. Kasvitautikirjan kupeeseen sopii Taimistoviljelijöiden
julkaisema Puuvartisten taimitarhakasvien tuholaiset -kenttäopas täydentämään
kasvintuhoojatietämystä.Kasvitaudit aiheuttavat viheralueilla joskus merkittäviäkin
vahinkoja. Lisäksi ilmaston lämpenemisen ja runsaan kansainvälisen kasvikaupan
myötä meille on kotoutumassa aivan uusia tauteja. Tämä lisää huomattavasti
tarvetta parantaa kasvitautien oireiden ja tuhojen tunnistamista, mikä on
ehdoton edellytys tarpeenmukaiselle torjunnalle ja ennaltaehkäisylle sekä
leviämisen estämiselle.Käytettävä kasvivalikoima viheralueilla on erittäin laaja,
mikä lisää tuntuvasti haasteita viheralalla työskenteleville. Tämän kirjan
valmistuminen tuo helpotusta tähän tilanteeseen. Suurin kiitos siitä kuuluu
Päivi Parikalle, jonka pitkä ura viheralueiden kasvien tautien tutkimuksessa on
mahdollistanut tämän tietopaketin syntymisen. Sanallisten kuvausten lisäksi
valokuvat ovat tärkeitä tautien tunnistamisessa. Tavallaan on onnellinen
tilanne se, ettei kaikista kirjassa kuvatuista taudeista löytynyt kotimaisia
kuvia, vaan jouduttiin turvautumaan myös ulkomaisten asiantuntijoiden kuviin.Kovakantinen, 98 sivua, ovh 32 € (sisältää alv 10 %).ISBN 978-952-7126-06-6ISSN 0355-080XTilattavissaTaimistoviljelijöiltä: http://taimistoviljelijat.fi/julkaisutViherympäristöliiton nettikirjakaupasta: https://kauppa.vyl.fi/