Taimet menestyvät parhaiten niille tarkoitetuilla menestymisvyöhykkeillä. Yksi tehtävistämme on mitata taimien menestymistä eri vyöhykkeillä. Tältä sivulta voita aina ladata ajankohtaisimman menestymisvyöhyketiedon, jossa on kirjattuna, mitkä taimet kasvavat parhaiten milläkin vyöhykkeellä.

Menestymisvyöhykkeet voit ladata tästä