Taimistoviljelijät–Planskoleodlarna ry

c/o Viher-Arkki

Pitkänsillankatu 20 B 21
67100 Kokkola

Toiminnanjohtaja Hanna Tajakka
puhelin 040 860 9520 
sähköposti: info@taimistoviljelijat.fi

Puheenjohtaja Tomi Tahvonen
Taimitie 40
10420 Pohjankuru
puhelin 0207 424 570 
sähköposti: tomi.tahvonen@tahvoset.fi  


Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Taimistoviljelijät ry:n asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarna ry
Verkkosivut:                        
www.taimistoviljelijat.fi

Osoite:                                c/o Viher-Arkki, Pitkänsillankatu 20 B 21, 67100 Kokkola
Puh.                                    040 860 9520 

Sähköposti:                         info@taimistoviljelijat.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                   Hanna Tajakka
Osoite:                                c/o Viher-Arkki, Pitkänsillankatu 20 B 21, 67100 Kokkola
Puh.                                    040 860 9520 
Sähköposti:                         
info@taimistoviljelijat.fi

3 Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri koostuu, kun asiakas tekee tilauksen Taimistoviljelijöille. Asiakasrekisteriin tallennetaan nimi, postiosoite ja mahdollinen laskutusosoite sekä tilatut tuotteet ja laskutuksen tiedot sekä asiakkaan mahdollisesti ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina laskutuksenvaatimat yhteystiedot, eli täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • tilaajan yhteystiedot (postiosoite, puhelin, sähköposti ja Y-tunnus)
  • maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5 Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan tilauksen tai maksullisiin tilaisuuksiin ilmoittautumisen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännön mukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:nulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksenperiaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain yhdistyksensihteerillä.

2) Sähköinen asiakas- ja jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Taimistoviljelijät ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan palomuurilla.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjääkorjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään hyvänkirjanpitokäytännön mukaisesti. Vaadittaessa tiedot poistetaan, mikäli lainsäädäntö ei edellytä niiden säilyttämistä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksenkannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.